Jövő időben

Évindító beszélgetés Vezér Mihály polgármesterrel

– Polgármester úr! Napjainkban kerül véglegesítésre a város 2018-as költségvetése. Tartalmaz-e az Óvárosra vonatkozó felújításokat, fejlesztéseket? Biztosítanak-e külön keretet karbantartásra, javításokra?

– Az önkormányzat, mint minden évben most is nagy figyelmet fordít a településrészekre, azok fejlesztésére. Ma már több ezren élnek az Óvárosban, sokan kiköltöztek a lakótelepről a lakóparkokba, többen építkeztek vagy családi házat vásároltak. A népességszám növekedése igényli a fejlesztéseket is. A költségvetés tervezésénél az Óvárost sem hagytuk ki, vannak tervek, melyről a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor fog dönteni. A Halász utca csapadékvíz elvezésének megoldására tervez fedezetet az általam benyújtott javaslat. A jövőben számolni kell az óvárosi partfal-rekonstrukció hosszú távú megoldásával, a komplett szennyvízelvezetés megvalósításával is. A legfontosabb karbantartásra, javításokra pedig eddig is megtaláltuk a forrásokat, ha szükséges volt. Hosszú távú célunk között szerepel a városrészek közötti integráció erősítése.

– Az óvárosi kereskedők és szolgáltatók száma egyre csökken. Sem „kényelmi” boltok, sem helyi szolgáltatások nem jönnek létre. Módjában áll-e a városnak adókedvezménnyel vagy más eszközökkel ösztönözni a folyamat megállítását?

– A vállalkozások, kereskedések számának csökkenése nem csak az Óvárosra, de az egész városra érvényes. Mindenhol a kereslet ösztönzi a piacot. A vásárlói igény alacsony volumene ebből adódóan az egységre eső magas fajlagos költségek okozzák a helyi kereskedők és szolgáltatók számának csökkenését. A kicsi és ezért magas költségekkel működő egységeknek behozhatatlan versenyhátránya van a multikkal szemben. A helyi adóknak ezekre a folyamatokra gyakorolt hatása elenyésző. Az érvényes törvények kizárják, hogy a gazdasági szervezetek közötti piaci versenybe az állam vagy az önkormányzat beleavatkozzon.

– Napjainkban már közel 4000-en laknak az Óvárosban. Új generáció nő fel, új lakóparkok, lakóövezetek kialakítása belátható időn belül elképzelhető-e?

– A településrendezési terveinkben gondoltunk ezekre a tényekre, de sajnos törvényi előírások változása okán ez a kérdéskör nem képezi az Önkormányzatok hatáskörét. A Kocsány-kert volt az egyik ilyen utolsó területfejlesztési terv, mely még nem zárult le, az értékesítése folyamatban van. Itt lakások építésére van lehetősége a tulajdonosoknak.

– Az Óváros egészére jellemző, különösen az újonnan épített lakóparkokban a visszatetsző kábelerdő és légvezeték-dzsungel. Készül-e az önkormányzat esetleg a szolgáltatókkal közösen ennek megszüntetésére?

– A közművek elhelyezését különböző szabványok és előírások alapján lehet megvalósítani. Lehetőség van arra is, hogy minden közművet földbe vezessenek el. A légvezetéken megoldás jóval olcsóbb ezért ezt követik a szolgáltatók. Sajnos ebben a kérdésben sem önkormányzat döntési hatáskörről beszélünk.

– Óváros területén jelentős önkormányzati ingatlanok, épületek állnak kihasználatlanul. (pl. régi óvoda, Komp ABC stb., Botond utcai üres telek. Ezek hasznosítására készül-e terv?

– Az önkormányzatnak célja, hogy a tulajdonában lévő olyan épület, ingatlan, mely kihasználatlanul áll, hasznosításra kerüljön. Az említett volt Óvárosi Óvoda ingatlan már tavaly meghirdetésre került, érdeklődés hiányában újra nyilvános pályázat útján kívánjuk meghirdetni. A Botond utcai telekről a képviselő-testület a jövőben fog majd dönteni. Az ABC épületének a sorsa még nem zárult le, több mint 10 éve nem rendeződtek a tulajdonviszonyok tőlünk független okok miatt. Levélben megkerestem Bóna Zoltán országgyűlési képviselőt és kértem a segítségét az ügy mielőbbi rendezéséhez. További hasznosításáról az ügy lezárása után a képviselő-testület fog majd dönteni.

– A városban jelenleg a legnagyobb beruházás a MET által megvalósítandó naperőmű. Tervezik-e a kivágott kiserdői fák pótlását? Jelent-e az itt élők számára új munkahelyet, illetve gazdasági vagy árelőnyt a naperőmű?

– A MET a naperőművet a zagytároló és a volt TEHAG területén valósítja meg, mely ipari terület. A tereprendezés miatt volt szükség az elburjánzott növényzet és a fák kivágására. Ez a MET intézkedése volt, melyhez a szükséges engedélyeket beszerezték. Az engedély feltételezem a fák pótlását is előírja számukra. A faanyag egy részét szociális tüzelőként adták át a városnak, melyet a rászoruló családoknak juttattunk el. A kivágott kiserdői fák pótlása nem a mi hatáskörünk. A napelem része a megújuló energiatermelési stratégiájának. A megtermelt villamos energia nagy részét helyben és a térségben kívánják majd hasznosítani. A szolárparkkal évente mintegy 9 ezer tonna széndioxid-kibocsátás kerül kiváltásra. A MET az Erőmű területének további fejlesztését is tervezi a technológiai váltás keretében. Remélem legalább 15 üzemi munkahely képződik a beruházás kapcsán. A város számára mindenképpen gazdasági előnyt jelent a beruházás, hiszen a költségvetés egyensúlyához hozzájárulnak az adó befizetésével.

– Az Óvárosban legalább három közösségi tér vált alkalmassá, hogy ingyenes wifi-szolgáltatás valósuljon meg. (Szent László tér, Régészeti Park, Óvárosi Szabadidő Központ, esetleg lakóparkok.) Kezdeményezi-e és támogatja-e ezt az önkormányzat?

– Igen, tervezzük a fokozatosság szem előtt tartásával.