Felújítások a szerb templomban

– Szegedinácz Anna –

2017.december 2. és 2018. május 31. között megújult az óvárosi ortodox templom ikonosztáza. Erről a hírről kérdeztem meg Dalibor Milenkovic atyát, majd a szakmai átadáson a munkát végző két restaurátor közül Győri Lajos okleveles restaurátor művészt és Szentkirályi Miklóst, a Restaurátor Egyesület elnökét, a bíráló bizottság szakmai vezetőjét.

Dalibor Milenkovic: – Huszonhárom éve – 1995-ben – készült el a templom külső felújítása. Most volt lehetőség, anyagi forrás az ikonosztáz felújítására. A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye pályázott a restaurálás finanszírozására, így állami – az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – és egyházi forrásból biztosították a szükséges költségeket. A munka elvégzésére az Országos Műemlékvédelmi Hivatal adott engedélyt. A megfelelő szakembereket is ők választották ki. Az AN-UDART Kft munkatársai, Győri Lajos és Meszelka János restaurátorok végezték el a feladatot. A munka hivatalos átadásának időpontja: 2018. május 31., melyen a zsűri – restaurátor szakértő és az egyház képviselője a résztvevők. Szerződéskötés is az egyházmegye és a kivitelezők között történt meg.

Győri Lajos restaurátor: – Ennek a kőtemplomnak az építése után volt az ikonosztáz bemutatása – beépítése – a szentély elé. Ahogyan az most lett helyreállítva, az stílusában azonos a templomkülső korával. Korábban itt kisebb méretű fatemplom állott, melyben ugyanez az ikonosztáz volt, csak más méretben elosztva. Annak más festett színei voltak. Ha azt állítottuk volna helyre – azokat az ikonokat – akkor nem tudtuk volna ezt az ikonosztáz programot bemutatni helyesen. Ha visszalépnénk a korábbi ábrázolásokhoz, csak egy szétesett állapotot tudnánk bemutatni – mivel eltérő időben készültek -, nem pedig egy egységeset. Ez volt a szakmai oka annak, hogy a barokk kori állapotot hagytuk meg. Korábban csak néhány képről készült röntgenfelvétel, akkor derült ki, hogy a mostani képanyag alatt másik – korábbi, bizánci stílusú képek– vannak. A mostani minden képre kiterjedő részletes vizsgálat azt is felfedte, többféle korból származtak, jöttek az ikonok.

A második ikonsoron a korábbin, valószínű más szenteket ábrázoló alakok is vannak. A lenti ikonsor képei viszont 1760-ból, a kőtemplom építésének idejéből valók. Ha az előbbiekről levennénk a felső festékréteget, akkor teljesen más korból való képek lennének az ikonosztázon.

A röntgenfelvételek segítik a kutatást és a megfelelő döntést. Ezért született meg az a döntés, meghagyjuk a barokk korban kialakított festett felületet, mely harmonizál a templomkülsővel is.
A felső réteg lementése – elpusztítani azt sem lehet a kora miatt – nemcsak költséges, többszöröse a jelenleginek, kockázatos is. Így viszont megmaradt az ikonosztás egységes külleme.

A templom festése még ezen a nyáron kap egy egyszerű fehér meszelést, meghagyva a megkutatott első festett képekkel díszített felületet. Nagyobb léptékű munka megfelelő pénzügyi fedezet mellett lesz lehetséges.

Szentkirályi Miklós restaurátor: Szakmailag a restaurátorok kiváló munkát végeztek. Korábban az ikonosztáz fa részeit konzerválták, most a festett felületre került sor. Az elvégzett munka 50 évre biztosította az ikonosztáz megfelelő védelmét. A felnövekvő generációk ennek a szellemiségét láthatják ez alatt az idő alatt.